Mitä Vaihtoehto-oikeisto on

Tarkoitus on tarjota Vaihtoehto-oikeistolle filosofinen perusta, jota voidaan sitten kehittää.

 1. Vaihtoehto-oikeisto on oikeistoa niin amerikkalaisessa kuin eurooppalaisessakin mielessä.  Sosialistit eivät ole vaihtoehto-oikeistoa.  Suvaitsevaisto ei ole Vaihtoehto-oikeistoa.  Liberaalit eivät ole Vaihtoehto-oikeistoa.  Kommunistit, marxistit, marxilaiset, kulttuurimädättäjät saati kokoomuslaiset eivät ole Vaihtoehto-oikeistoa.
 2. Vaihtoehto-oikeisto on VAIHTOEHTO USA:n valtavirran konservatiiviselle liikkeelle. Se nojaa nimellisesti Russell Kirkin 10 Conservative Principlesiin, mutta on jäänyt ajastaan jälkeen ja rappeutunut lähinnä suvaitsevaiston haaraksi. Vaihtoehto-oikeisto on vaihtoehto myös libertarismille.
 3. Vaihtoehto-oikeisto ei ole luonteeltaan puolustava, vaan hylkää pyrkimyksen jaloon ja periaatteelliseen tappioon.  Se suuntaa eteenpäin ja on filosofiana hyökkäävä sanan kaikissa merkityksissä.  Vaihtoehto-oikeisto uskoo voittoon sinnikkyyden kautta, pysytellen harmoniassa tieteen, todellisuuden, kulttuurisen perinteen ja historian opetusten kanssa.
 4. Vaihtoehto-oikeisto kokee länsimaisen sivilisaation olevan inhimillitsen saavutusten huippu ja tukee sen kolmea perustusta: kristinuskoa, eurooppalaisia kansoja ja kreikkalais-roomalaista perintöä.
 5. Vaihtoehto-oikeisto on avoimesti ja vakaumuksellisesti nationalistinen.  Se kannattaa kaikkea nationalismia ja kaikkien kansojen oikeutta olemassaoloon homogeenisinä, puhtaana maahantulijoiden tai -hyökkääjien vaikutuksesta.
 6. Vaihtoehto-oikeisto vastustaa globalismia.  Se vastustaa kaikkia ryhmittymiä, jotka työskentelevät globalististen ideoiden tai tavoitteiden puolesta.
 7. Vaihtoehto-oikeisto vastustaa tasa-arvoa.  Se hylkää tasa-arvon käsitteen samasta syystä kuin se hylkää yksisarviset ja tontutkin.  Tasa-arvoa ihmisten välillä ei ole olemassa missään havaittavassa tieteellisessä, laillisessa, materiaalisessa, intellektuaalissa, seksuaalisessa tai hengellisessä mielessä.
 8. Vaihtoehto-oikeisto on tieteellisesti suuntautunutta.  Se oletusarvoisesti hyväksyy tieteellisen metodin tuottamat johtopäätökset samaan aikaan ymmärtäen a) että nämä johtopäätökset saanevat tulevaisuudessa korjauksia, ja b) että niin kutsuttu tieteellinen konsensus on altis korruptiolle, ja c) että niin kutsuttu tieteellinen konsensus ei perustu tieteellisyyteen, vaan demokratiaan, ja on siten itsessään epätieteellistä.
 9. Vaihtoehto-oikeisto uskoo, että identiteetti > kulttuuri > politiikka.   
 10. Vaihtoehto-oikeisto vastustaa minkään kansan valtaa alkuperäiskansan yli, erityisesti hallittujen kansojen suvereeneissa kotimaissa. Vaihtoehto-oikeisto vastustaa minkä tahansa vierasperäisen etnisen ryhmän liiallista vaikutusvaltaa missään yhteiskunnassa nepotismin, tribalismin tai muun keinon kautta.
 11. Vaihtoehto-oikeisto ymmärtää, että erilaisuus + läheisyys = sota.
 12. Vaihtoehto-oikeistoa ei kiinnosta mitä mieltä siitä ollaan.
 13. Vaihtoehto-oikeisto vastustaa kansainvälistä vapaakauppaa ja vapaan kaupan edellyttämää ihmisten vapaata liikkuvuutta.  Kansansisäisen vapaakaupan edut eivät todista kansainvälisen vapaakaupan eduista.
 14. Vaihtoehto-oikeisto tunnustaa velvollisuutemme turvata valkoisen kansan olemassaolo ja valkoisten lasten tulevaisuus.
 15. Vaihtoehto-oikeisto ei usko minkään rodun, kansallisuuden, kansan tai alalajin yleispätevään ylemmyyteen.  Kullakin rodulla, kansallisuudella, kansalla ja alalajilla on vahvuutensa ja heikkoutensa, ja niillä on suvereeni oikeus elää häiriöttä luonnollisessa kulttuurissaan.
 16. Vaihtoehto-oikeisto on filosofia, joka arvostaa rauhaa kansojen välillä ja vastustaa sotimista arvojen levittämiseksi. Se vastustaa myös pyrkimyksiä tuhota kansakuntia sodan, kansanmurhan, maahanmuuton tai geneettisen sulauttamisen kautta.

Suomennos on nopeasti tehty eikä ehkä sellaisena kummoinen, mutta bona fide lukemalla kohdat ymmärtänee vaivatta.  Jos joku haluaa korjailla kieliasua lukukelpoisemmaksi, voi parannusehdotuksia postailla kommenttiosioon.