Vad den alternativa högern är

I syfte att lägga en grund för althögerns filosofi som andra kan bygga vidare på.

1. Den alternativa högern tillhör den politiska högern i såväl amerikansk som europeisk bemärkelse. Socialister är inte althöger. Progressiva är inte althöger. Liberaler är inte althöger. Kommunister, marxister, kulturmarxister och neokonservativa är inte althöger.

2. Althögern är ett ALTERNATIV till den huvudfåra av amerikansk konservatism som nominellt förkroppsligas i Russel Kirks tio konservativa principer, men som i verkligheten har urartat till progressivitet. Det är också ett alternativ till liberalism och libertarianism.

3. Althögern är inte defensiv och förkastar den ädla och principfasta förlustens koncept. Det är en framåtblickande, offensiv filosofi i varje betydelse av den senare termen. Althögern tror på seger genom uthållighet och på att fortsatt harmonisera med vetenskap, verklighet, kulturella traditioner och de läxor man kan dra av historien.

4. Althögern anser att den västerländska civilisationen utgör de mänskliga prestationernas höjdpunkt och stöder dess tre grundläggande pelare: kristendomen, de europeiska nationerna och det grekisk-romerska arvet.

5. Althögern är öppet och uttalat nationalistisk. Den stöder all nationalism och alla nationers rätt att existera, enhetligt och oanfrätt av utländsk invasion eller immigration.

6. Althögern är antiglobalistisk. Den motsätter sig alla grupperingar som arbetar för globala idéer och mål.

7. Althögern är antiegalitär. Den förkastar idén om jämlikhet av samma skäl som den förkastar idéer om enhörningar, tomtar och troll; mänsklig jämlikhet existerar inte i någon vetenskaplig, legal, materiell, sexuell eller spirituell bemärkelse.

8. Althögern förlitar sig på den vetenskapliga metoden. Den accepterar nuvarande slutsatser som följer av tillämpningen av denna metod, men förstår att a) dessa slutsatser kan komma att förändras i framtiden, b) att vad som kallas vetenskapligt belagt kan vara korrupt och c) att så kallad vetenskaplig konsensus inte baserar sig på den vetenskapliga metoden utan på demokrati och följaktligen är ovetenskaplig.

9. Althögern anser att identitet > kultur > politik.

10. Althögern motsätter sig styre över eller dominans av någon ursprunglig etnisk grupp av någon annan, i all synnerhet i den dominerade folkgruppens eget hemland. Althögern motsätter sig oproportionerligt inflytande för varje icke inhemsk etnisk grupp, oavsett om det beror på nepotism, stamlojaliteter eller något annat medel.

11. Althögern förstår att mångfald + närhet = krig.

12. Althögern bryr sig inte om vad du tycker om den.

13. Althögern förkastar såväl internationell frihandel som den fria rörlighet av folk som den internationella frihandeln kräver. Inhemsk frihandels fördelar är inget bevis på internationell frihandels motsvarighet.

14. Althögern anser att vi måste säkra de vita folkens existens och en framtid för vita barn.

15. Althögern tror inte på någon allmän överlägsenhet för någon ras, någon nation, något folk eller någon folkgrupp. Varje ras, nation, folk eller folkgrupp har sina egna styrkor och svagheter och åtnjuter den oinskränkta rätten att leva i enlighet med den egna kultur den föredrar.

16. Althögern är en filosofi som värdesätter fred mellan de olika folken i världen och motsätter sig krig i syfte att påtvinga något folk främmande värderingar samt varje försök att utrota enskilda folk genom krig, folkmord, immigration eller genetisk assimilation.
TL;DR: Althögern är en västerländsk ideologi som förfäktar vetenskap, historia, verklighet och varje genetisk nations inneboende rätt att existera och styra sig själv i enlighet med sina egna intressen.