Co je to Alt Pravice?

V zájmu vypracování základů filozofie Alt Pravice, na které mohou budovat i ostatní

 1. Alt Pravice je politickou pravicí, v chápání tohoto výrazu jak v americkém, tak i v evropském kontextu. Socialisté nejsou považování za Alt Pravici. Progresivisté nejsou považování za Alt Pravice. Komunisté, marxisté, neortodoxní neomarxisté a neokonzervativci také nejsou Alt Pravice.
 2. Alt Pravice je alternativou k tradičně pravicovému hnutí ve Spojených státech, kde jsou nominálně definovány 10 Principy Konzervatismu podle Russela Kirka, ale ve skutečnosti přešly směrem k progresivismu. Alt Pravice je také alternativou k libertarianizmu.
 3. Alt Pravice nezaujímá obranný postoj a odmítá koncept čestné a zásadové porážky. Je to pokroková filozofie útoku, v každém smyslu slova. Alt Pravice věří ve vítězství cestou vytrvalosti a v setrvání v harmonii s vědou, realitou, kulturními tradicemi a poučení z historie.
 4. Alt Pravice věří, že západní civilizace je vyvrcholením lidského vymoženosti a podporuje své tři základní pilíře: křesťanství, evropské národy a řecko-římské dědictví.
 5. Alt Pravice je otevřeně a uznávaně nacionalistická. Podporuje veškerý nacionalismus a právo každého národa na jeho existenci, homogenní a nezměněný invazí cizozemců a imigrací.
 6. Alt Pravice je antiglobalistická. Oponuje všem skupinám, které pracují na prosazení ideálů globalizace nebo jejích cílů.
 7. Alt Pravice je proti rovnostářství. Odmítá představu rovnosti ze stejného důvodu, proč odmítá myšlenku jednorožsců a leprikonů (skřítků), zatímco poznamenává, že rovnostářství neexistuje v žádné vědecky zpozorované, legální, materiální, intelektuální, sexuální nebo duchovní formě.
 8. Alt Pravice je vědecká. Akceptuje současné závěry vědeckých metod, zatímco si je vědomá toho, že a) tyto závěry podléhají možnému budoucímu přehodnocení, b) věda podléhá korupci a c) takzvaný vědecký konsenzus není založený na vědě, ale demokracii a je tudíž vlastně nevědecký.
 9. Alt Pravice věří, že identita > kultura/společnost > politika.
 10. Alt Pravice je proti panování či nadvládě kterékoliv etnické skupiny nad jinou, zvláště pak v jejich svrchované vlasti okupovaného lidu. Alt Pravice je také proti tomu, aby kterákoliv nerodilá etnická skupina dosáhla přemrštěného vlivu v jakékoliv společnosti díky známostem, tribalismu anebo jiným způsobem.
 11. Alt Pravice si je vědomá, že různorodost + blízkost  = válka.
 12. Alt Pravici je jedno, co si o tom myslíte.
 13. Alt Pravice odmítá volný mezinárodní obchod a volný pohyb obyvatelstva, které mezinárodní obchod vyžaduje. Prospěch obchodování v rámci národa nemůže být brán jako důkaz výhod mezinárodního obchodu.
 14. Alt Pravice musí zajistit existenci bílé populace a budoucnost pro bílé děti.
 15. Alt Pravice nevěří v všeobecnou nadřazenost jakékoliv rasy, národa, lidu nebo lidského poddruhu. Každá rasa, národ, lid a lidský poddruh má své unikátní silné a slabé stránky a tudíž má svrchované právo na život bez cizích vlivů a to v rámci své národní kultury, kterou upřednostňuje.
 16. Alt Pravice je filozofií, která si cení míru mezi různými národy světa a je proti válkám, které vedou k vnucení hodnot jednoho národa na druhý. Je také proti snahám o vyhlazení jednotlivých národů cestou válečného konfliktu, vyhlazení, imigrace nebo genetické asimilace.

Souhrn: Alt Pravice je západní ideologií, která věří ve vědu, historii, realitu a práva genetických národů na existenci a samovládu za účelem prosazení vlastních zájmů.