Det Alternative Højre: 16 punkter

Formålet er at udvikle en filosofisk kerne for det Alternative Højre, som andre kan bygge videre på.

1. Det Alternative Højre tilhører den politiske højrefløj set ud fra både den amerikanske og europæiske forståelse af begrebet. Progressive tilhører ikke det Alternative Højre. Liberale tilhører ikke det Alternative Højre. Kommunister, marxister, marxianere, kulturmarxister og neokonservative tilhører ikke det Alternative Højre.

2. Det Alternative Højre er et ALTERNATIV til den hovedstrømning indenfor konservatisme i USA, som nominelt er gengivet i Russel Kirk’s 10 Konservative Principper, men som i realiteten har udartet sig i retning af progressivisme. Det er også et alternativ til libertarianisme.

3. Det alternative Højre er ikke en defensiv tilgang, og afviser idéen om nobelt og principfast nederlag. Det er en fremadskuende, offensiv filosofi i enhver forståelse af dette begreb. Det Alternative Højre tror på sejr gennem vedholdenhed og ved at forblive i harmoni med videnskab, virkelighed, kulturel tradition og de erfaringer, man kan drage af historien.

4. Det Alternative Højre mener, at den vestlige civilisation er højdepunktet af menneskelig bedrift og støtter dens tre fundamentale søjler: Kristendom, de europæiske nationer og den græsk-romerske arv.

5. Det Alternative Højre er åbent og uforbeholdent nationalistisk. Det støtter alle nationalismer og alle nationers ret til at eksistere; homogene og uden udvanding gennem fremmed invasion  og immigration.

6. Det alternative Højre er anti-globalistisk. Det er i opposition til alle grupper, som arbejder for globalistiske idealer eller globalistiske mål.

7. Det Alternative Højre er anti-egalitært. Det afviser idéen om lighed af samme grund, som det afviser idéen om enhjørninger og nisser, og understreger, at menneskelig lighed ikke eksisterer i nogen observerbar videnskabelig, juridisk, materiel, intellektuel, seksuel eller spirituel form.

8. Det Alternative Højre vedkender sig videnskabelig metode. Det accepterer som forudsætning de nuværende konklusioner, som er nået gennem den videnskabelige metode, samtidig med, at det forstår, at a) disse konklusioner er åbne for fremtidig revision, b) at videnskabeligt arbejde er sårbart for korruption, og c) at den såkaldte videnskabelige konsensus ikke er baseret på videnskabelig metode men demokrati og derfor per definition er uvidenskabelig.

9. Det Alternative Højre mener, at identitet > kultur > politik.

10.  Det Alternative Højre er imod, at nogen oprindelig etnisk gruppe bliver hersket over eller domineret af en anden etnisk gruppe, især i de dominerede folkeslags egne hjemlande. Det Alternative Højre er imod at nogen ikke-hjemhørende etnisk gruppe opnår uforholdsmæssig indflydelse i et samfund gennem nepotisme, stammeloyalitet eller andre midler.

11. Det Alternative Højre forstår, at mangfoldighed + nærhed = krig.

12. Det Alternative Højre er ligeglad med, hvad du mener om det.

13. Det Alternative Højre afviser international frihandel og den frie bevægelighed af folk, som frihandel kræver. Fordelene ved intranational frihandel er ikke bevis for fordelene ved international frihandel.

14. Det Alternative Højre mener, at vi må sikre hvide folkeslags eksistens og en fremtid for hvide børn.

15. Det Alternative Højre tror ikke på nogen races, nations, folkeslags eller underarts ubetingede overherredømme. Enhver race, nation, folkeslag og menneskelig underart har deres egne unikke styrker og svagheder og besidder den uindskrænkede ret til at leve uforstyrret i den oprindelige kultur, som de foretrækker.

16. Det Alternative Højre er en filosofi, som værdsætter fred mellem de forskellige nationer, og som er imod krige for at påtvinge én nation en anden nations værdier, såvel som forsøg på at udrydde individuelle nationer gennem krig, folkemord, immigration eller genetisk assimilation.

I korte træk: Det Alternative Højre er en vestlig ideologi, som tror på videnskab, historie, virkelighed og enhver genetisk nations ret til at eksistere og bestemme over sig selv ud fra dens egne interesser.